EVA weetjes

 

 • Heb je een idee….. geef het door en wij gaan er aan werken.

 

 • Onze jaarlijkse contributie bedraagt € 35,--.

     Voor nieuwe leden € 20,-- voor 2e halfjaar 2022

 

 • Deelname aan EVA activiteiten is steeds voor eigen risico.

 

 • Lees elke week de Wegwijzer. Zo blijft u op de hoogte van alle

     EVA activiteiten.

 

 • Als er bij u in de buurt een lid ziek is, of zij ligt in het ziekenhuis,

     laat dit dan even weten aan een van de bestuursleden, wij brengen

     haar dan een bezoek.

 

 • Als u verhuist, geef dit dan even door aan de secretaris zodat zij kan

     zorgen dat alle EVA post op het goede adres komt.

 

 •  Gaf u zich ergens voor op maar bent u desondanks verhinderd,
  laat het dan weten aan de contactpersoon van de

     betreffende activiteit, bij voorkeur via mail.

     Er is op u gerekend en een berichtje is een kleine moeite.

     Gemaakte kosten worden in rekening gebracht.

 

 •  Rijdt u voor EVA met uw eigen auto, dan dient u in het bezit te zijn

    van een inzittendenverzekering.

 

     terugblik en foto’s van activiteiten. Leden kunnen het wachtwoord

     van EVA opvragen bij het bestuur.

 

 •  Er is een Meedoenregeling Gemeente Tilburg. Deze regeling is voor minder draagkrachtige leden om mee te kunnen doen aan leuke, gezonde of leerzame activiteiten.  EVA-activiteiten en

EVA-lidmaatschap komen in aanmerking voor de Meedoenregeling.

Denkt U in aanmerking te komen haal dan een formulier bij Loket U in     Udenhout of bel de Gemeente tel: 14013