Jaarvergadering 2021.

Vanwege het coronavirus was de jaarvergadering uitgesteld naar donderdag  23 september 2021. Het was een mooi moment om weer met 91 leden bij elkaar te zijn. De voorzitter Joke Schapendonk was verhinderd, daarom werd de vergadering geleid door de vice-voorzitter Anne-Miek Antens.

Iedereen werd welkom geheten. Ook een extra welkom voor de nieuwe leden. Binnenkort zal er een nieuwe kennismakingsbijeenkomst zijn voor de nieuwe leden.

Voor de overleden leden van het afgelopen jaar was achter in de zaal een gedenkhoekje ingericht. Hiervoor werd een 1 minuut stilte gevraagd.

Over de notulen van de jaarvergadering, jaarverslag van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020, en Financieel Verslag, waren geen op en aanmerkingen .
De bestuursleden Anneke Manders, Willy Marcelis en Joke de Jong waren aftredend en herkiesbaar. Zij werden alle drie herkozen.

Na het officiële gedeelte trad Jos Thomasse op met zijn conference “Zoete Koek”.

Dit waren de winnaars van de fotopuzzeltocht. Zij mochten een beker in ontvangst nemen.

Ontvangen

Beste leden,

Het afgelopen half jaar was een bijzondere tijd.

Het coronavirus hield ons allemaal thuis.

Alle activiteiten kwamen plotseling stil te liggen. Daardoor was iedereen zijn gezellige uitjes kwijt.

En vooral de sociale contacten werden gemist.


Hoewel de meeste van onze leden deze tijd gezond zijn doorgekomen; geldt dit niet voor iedereen.

Sommigen hebben lichte klachten gehad en anderen waren ernstig ziek.

Ook wil ik even stilstaan bij het overlijden in deze periode van

Riet de Bakker, Bertha Verhoeven en An Vermeer. Samen naar het einde toeleven en afscheid nemen was er vaak niet bij.

 

Het bestuur heeft weer een klein programma samengesteld voor het komende halfjaar.

Op dit moment laait het coronavirus weer op.

Hopelijk kunnen we elkaar toch weer ontmoeten bij onze activiteiten.

Bij elk van deze activiteiten zullen we de RIVM-richtlijnen volgen.

 

Anne-Miek Antens,

Voorzitter

                                                                      

 

  • Breien en haken

    Een tiental dames hebben de afgelopen maanden met veel plezier deelgenomen aan de breiavonden welke een keer in de 14 dagen op dinsdag avond van 19.30 tot 21.30 uur werden gehouden.

    Voor die gene die het breien en/of haken niet machtig waren bood Rian van Vegchel ondersteuning.

    Op dit moment hebben we de zomerstop  en willen  in oktober weer van start gaan, ook willen we dan bekijken of we mogelijk ook nog kunnen breien voor een goed doel.