Lidmaatschap

  • De contributie bedraagt € 35,00.
  • Je bepaalt zelf aan welke activiteiten je deelneemt.
  • De contributie kan  automatisch worden afgeschreven.
  • Degenen die geen automatische machtiging hebben kunnen € 35,00 overmaken.
  • Contributie alleen voor 2e halfjaar  (bij later instappen): € 20,--
  • Deelname aan alle EVA activiteiten is steeds voor eigen risico.
  • Om op de hoogte te blijven van alle EVA activiteiten dient u elke week de Wegwijzer te lezen of de website.