Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is elke vereniging verplicht de wet Algemene verordening gegevensbescherming toe te passen.[AVG]

De persoonsgegevens van EVA leden worden uitsluitend gebruikt voor het uitnodigen van een activiteit waar u zich voor hebt opgegeven en het rondbrengen van post zoals o.a. persoonlijke uitnodiging voor de jaarvergadering met het jaarverslag.

Wat beheren wij; Naam, Adres, Geboortedatum, bankgegevens, mail adres en telefoonnummer van onze leden.

Bankgegevens voor het innen van contributie wanneer u een machtiging hiervoor hebt afgegeven.

Leden hebben ten alle tijden toegang tot hun persoonlijke gegevens en kunnen deze ten alle tijden laten verbeteren, wijzigen of verwijderen.

Bij opzegging of overlijden verwijderen wij alle gegevens.

Eva Vrouwenvereniging Udenhout  tracht met gepaste zorgvuldigheid om te gaan met uw persoonlijke gegevens.