Dé Vrouwenvereniging van Udenhout
  • Jaarvergadering 2019

Donderdag 7 maart 2019 heeft Eva haar jaarvergadering gehouden waarbij 92 leden aanwezig waren.

De notulen het jaarverslag en het financiële verslag werden door de aanwezige goedgekeurd. Twee bestuursleden werden door de aanwezige leden herkozen voor een volgend termijn, zij bedankte de leden voor het in hun gestelde vertrouwen.

ook stelde een aantal leden zich weer beschikbaar voor de kascontrole van volgend jaar en voor ondersteuning bij activiteiten. De leden van LCW hadden een sfeervol gedenkplekje ingericht voor de 2 overleden leden van afgelopen jaar en lazen een mooi gedicht voor over Vrouwen. Met nog wat huishoudelijke mededelingen sloten we het officiële gedeelte af.

Na het officiële gedeelte kregen we een gastoptreden van dansgroep `T akkedeert"zij wisten met veel enthousiasme vele leden over te halen de laatste dans gezamenlijk uit te voeren, erg leuk!

Verder werden de brei,lees,gym en theaterclub middels een presentatie nog eens onder de aandacht gebracht, mocht er hierover nog vragen zijn of wil men zich aanmelden voor een van deze clubjes neem dan gerust contact met ons op. Met dank aan alle aanwezige sloten we deze avond af.

  • Breien en haken

    Een tiental dames hebben de afgelopen maanden met veel plezier deelgenomen aan de breiavonden welke een keer in de 14 dagen op dinsdag avond van 19.30 tot 21.30 uur werden gehouden.

    Voor die gene die het breien en/of haken niet machtig waren bood Rian van Vegchel ondersteuning.

    Op dit moment hebben we de zomerstop  en willen  in oktober weer van start gaan, ook willen we dan bekijken of we mogelijk ook nog kunnen breien voor een goed doel.