Dé Vrouwenvereniging van Udenhout

Oproep 

  • Breien-Haken: Wie heeft er zin om met meerdere dames van EVA enkele keren per maand te breien of te haken? Geef je op!

Lintjesregen

Mevr. Betsie de Laat ,lid van EVA vrouwenvereniging is benoemd als lid in de orde van Oranje Nassau voor haar vele en langdurige vrijwilligers werk.

Wij willen Betsie hiermee van harte proficiat wensen.

Reanimatie cursus

Een paar leden van EVA volgden al vele,vele  jaren als vrijwilliger [ook via de KVO ] een reanimatie cursus .

Daar de instructeur die de cursus gaf is gestopt met lesgeven is dit groepje opgeheven.

We hebben de deelnemers in het kader van" vrijwilligers in het zonnetje" bedankt met een kleine attentie voor hun inzet. Dames nogmaals bedankt!

Jaarvergadering 2017

Donderdag  9 maart hield EVA vrouwenvereniging Udenhout haar jaarvergadering,

De bijna 100 aanwezige leden konden stemmen voor het al dan niet aanblijven van 2 bestuursleden te weten,  Mevr.Annie Heuvelmans[ bestuurslid] en Mevr. Anne-Miek Antens [Voorzitter ] beide stelde zich herkiesbaar voor een volgende periode 83 van de aanwezige leden stemde voor het aanblijven van beide bestuursleden.

Mevr. Jet van de Loo gaf begin dit jaar aan te willen stoppen als activiteiten begeleidster wel gaat Jet nog hand en span diensten doen voor onze vereniging waar we erg blij mee zijn. Omdat we dit niet ongemerkt voorbij wilde laten gaan hebben we haar die avond in het zonnetje gezet met een eigen gemaakt lied een boeket bloemen en een mooi herinneringsboek.  Jet hartelijk bedankt voor al je werk.

ook hebben we stil gestaan bij het overlijden van ons lid Mevr.Jeanne de Bruijn voor haar was een herdenkings tafel ingericht waar leden nog herinneringen konden ophalen van Jeanne.

De avond werd muzikaal opgeluisterd door Jolanda van Berge met haar muzikale Zonnestralen.

Voor het nieuwe jaar wensen wij u:

TIJD OM VAN DE KLEINE DINGEN TE GENIETEN

Rust om stil te staan bij mooie momenten

Sterkte om tegenslagen te verwerken

Vriendschap om je hart te verwarmen

Humor om wat somber is te kleuren

Een glimlach om elke dag mee te beginnen