Dé Vrouwenvereniging van Udenhout

Helaas Activiteiten van Januari t/m maart gaan niet door 

We hebben moeten besluiten om de voorlopig geplande activiteiten helaas weer uit

te stellen.  De activiteiten van januari t/m maart gaan niet door.  

De jaarvergadering zal ook worden uitgesteld, en zal waarschijnlijk in september

plaatsvinden. 

Wat betreft de lunchmomenten bij de Rooi Pannen: deze laten we nog even staan en

bekijken tegen die tijd wat kan en wat niet. Daar ontvangt u tegen die tijd dan óf een

uitnodiging óf een afmelding voor. 

 

Helaas, helaas, maar het is niet anders, wij willen geen risico’s nemen. 

Hopelijk kunnen we over een aantal maanden de draad weer oppakken. 

 

Wij wensen allen veel sterkte in deze moeilijke tijd en wensen u een goede gezondheid toe.

 

Bestuur Vrouwenvereniging EVA Udenhout

Ontvangen

Beste leden,

Het afgelopen half jaar was een bijzondere tijd.

Het coronavirus hield ons allemaal thuis.

Alle activiteiten kwamen plotseling stil te liggen. Daardoor was iedereen zijn gezellige uitjes kwijt.

En vooral de sociale contacten werden gemist.


Hoewel de meeste van onze leden deze tijd gezond zijn doorgekomen; geldt dit niet voor iedereen.

Sommigen hebben lichte klachten gehad en anderen waren ernstig ziek.

Ook wil ik even stilstaan bij het overlijden in deze periode van

Riet de Bakker, Bertha Verhoeven en An Vermeer. Samen naar het einde toeleven en afscheid nemen was er vaak niet bij.

 

Het bestuur heeft weer een klein programma samengesteld voor het komende halfjaar.

Op dit moment laait het coronavirus weer op.

Hopelijk kunnen we elkaar toch weer ontmoeten bij onze activiteiten.

Bij elk van deze activiteiten zullen we de RIVM-richtlijnen volgen.

 

Anne-Miek Antens,

Voorzitter

                                                                      

 

  • Covid 19

Door het corona virus is Vrouwenvereniging Eva genoodzaakt zich ook aan de richtlijnen van het RIVM te houden, als gevolg hiervan kunnen we tot nader order geen activiteiten aanbieden.

  • Jaarvergadering 2020

Vrijdag 6 maart hield Eva in aanwezigheid van ruim 100 leden haar jaarvergadering,nog niet wetende dat dit in verband met het opkomende covid19 virus onze laatste bijeenkomst zou zijn van dit eerste half jaar van 2020.

Officiële gedeelte.

Het jaarverslag werd goedgekeurd door de aanwezige leden, zo ook het financiële  verslag door de kascommissie.

Voor de volgende kascommissie hebben Mevr.Abbing en Mevr.Ermen zich aangemeld.

Daarna moest er overgegaan worden naar de stemronden,

Mevr.Antens en Mevr. Heuvelmans moesten herkozen worden, ze stelde zich beide herkiesbaar voor een volgende periode, beide werden door de leden weer herkozen.

We waren in de gelukkige positie om nog 2 nieuwe leden te mogen voorstellen die plaats wilde nemen in ons bestuur, Mevr. Bakker en Mevr. Schapendonk, ook zij werden door de leden gekozen.

Dames hartelijk welkom in het bestuur.

Na de rondvraag sloten we het officiële gedeelte af om daarna in samenwerking met Contact 50 en de Bibliotheek en hun leden te genieten van een boeiende lezing van Mensje van Keulen, zij wist de volle zaal in `t Plein genoeglijk te vermaken met anekdotes uit haar boeken en haar leven.

  • Breien en haken

    Een tiental dames hebben de afgelopen maanden met veel plezier deelgenomen aan de breiavonden welke een keer in de 14 dagen op dinsdag avond van 19.30 tot 21.30 uur werden gehouden.

    Voor die gene die het breien en/of haken niet machtig waren bood Rian van Vegchel ondersteuning.

    Op dit moment hebben we de zomerstop  en willen  in oktober weer van start gaan, ook willen we dan bekijken of we mogelijk ook nog kunnen breien voor een goed doel.