Dé Vrouwenvereniging van Udenhout
  • Covid 19

Door het corona virus is Vrouwenvereniging Eva genoodzaakt zich ook aan de richtlijnen van het RIVM te houden, als gevolg hiervan kunnen we tot nader order geen activiteiten aanbieden.

  • Jaarvergadering 2020

Vrijdag 6 maart hield Eva in aanwezigheid van ruim 100 leden haar jaarvergadering,nog niet wetende dat dit in verband met het opkomende covid19 virus onze laatste bijeenkomst zou zijn van dit eerste half jaar van 2020.

Officiële gedeelte.

Het jaarverslag werd goedgekeurd door de aanwezige leden, zo ook het financiële  verslag door de kascommissie.

Voor de volgende kascommissie hebben Mevr.Abbing en Mevr.Ermen zich aangemeld.

Daarna moest er overgegaan worden naar de stemronden,

Mevr.Antens en Mevr. Heuvelmans moesten herkozen worden, ze stelde zich beide herkiesbaar voor een volgende periode, beide werden door de leden weer herkozen.

We waren in de gelukkige positie om nog 2 nieuwe leden te mogen voorstellen die plaats wilde nemen in ons bestuur, Mevr. Bakker en Mevr. Schapendonk, ook zij werden door de leden gekozen.

Dames hartelijk welkom in het bestuur.

Na de rondvraag sloten we het officiële gedeelte af om daarna in samenwerking met Contact 50 en de Bibliotheek en hun leden te genieten van een boeiende lezing van Mensje van Keulen, zij wist de volle zaal in `t Plein genoeglijk te vermaken met anekdotes uit haar boeken en haar leven.

  • Breien en haken

    Een tiental dames hebben de afgelopen maanden met veel plezier deelgenomen aan de breiavonden welke een keer in de 14 dagen op dinsdag avond van 19.30 tot 21.30 uur werden gehouden.

    Voor die gene die het breien en/of haken niet machtig waren bood Rian van Vegchel ondersteuning.

    Op dit moment hebben we de zomerstop  en willen  in oktober weer van start gaan, ook willen we dan bekijken of we mogelijk ook nog kunnen breien voor een goed doel.