Augustus 

 

AUGUSTUS:

___      Verwenmiddag voor 80-plus leden van EVA.

            Degenen die hiervoor in aanmerking komen krijgen

            tijdig een uitnodiging.